JGD

Journal of Geodynamics

ISSN: 
1992-142X (Print) 2519-2663 (Online)

Журнал “Геодинаміка” засновано у 1995 р. за рішенням міжнародної наукової конференції “Геодинаміка гірських систем Європи”, яка проходила у 1994 р. у м. Яремча Івано-Франківської обл. Журнал виходить друком двічі на рік, містить 3 розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика” і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Строки прийому статей: у № 1 – до 30 квітня, у № 2 – до 30 жовтня.
У журналі регулярно друкуються статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях, зокрема, таких, як «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS-технології», «Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища», щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та інших. Видання першого номеру у 1998 р поставило журнал на міжнародний рівень, так як в ньому опубліковані не тільки роботи науковців України, але й праці авторів з країн східної Європи. Так в журналі опубліковані праці: академіка Л. Барана (Польща); видатного вченого з геодезії та геодинаміки Чехії - П. Вискочила; директора інституту вищої геодезії та геодезичної астрономії Польщі -проф. Я. Следзінського; проф.С.Ощака та інших.

Науковий журнал “Геодинаміка” містить 3 наукових розділи – “Геодезія”, “Геологія”, “Геофізика” і публікує українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань.

Для спеціалістів – геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

ЗАСНОВНИКИ
Державна служба геодезії, картографії та кадастру України.
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України.
Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України.
Національний університет “Львівська політехніка”.
Львівське астрономо-геодезичне товариство.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ “ГЕОДИНАМІКА” ВНЕСЕНО В ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ ЗА ТЕХНІЧНИМИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ГЕОДЕЗІЯ”) ТА ГЕОЛОГІЧНИМИ НАУКАМИ

Збірник на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Збірник на сайті видавництва "Львівської політехніки"