Contents / Зміст

"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2008
Анотація: 
Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 10 засідання від 4.03.2008 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

Ключові слова:

Список джерел: 

Редакційна колегія:
проф., д-р техн. наук В.В. Пасічник (відп. редактор);
проф., канд. ек. наук А.В. Катренко (заст. відп. редактора);
доц., канд. техн. наук Н.Б. Шаховська (відп. секретар);
проф., д-р техн. наук Р.П. Базилевич;
проф., д-р фіз.-мат. наук П.І. Каленюк;
проф., д-р техн. наук В.В. Різник;
проф., д-р техн. наук Б.П. Русин;
проф., д-р фіз.-мат. наук Р.В.Слоньовський;
проф., д-р техн. наук Р.А. Бунь;
проф., д-р техн. наук М.В. Лобур;
проф., д-р техн. наук М.О. Медиковський;
проф., д-р техн. наук Л.С. Сікора;
проф., д-р фіз.-мат. наук Г.Г. Цегелик;
доц., д-р. техн. наук Р.М. Камінський;
доц., канд. фіз.-мат. наук А.Ю. Берко;
доц., канд. техн. наук Є.В. Буров;
доц., канд. техн. наук П.І. Жежнич;
доц., канд. техн. наук П.О. Кравець;
доц., канд. техн. наук А.М. Пелещишин;
доц., канд. фіз.-мат. наук Ю.В.Нікольський