MODERN METHODS AND GRAPHICAL PROTECTION TYPES ANALYSIS OF PRINTED DOCUMENTS

Nazarkevych M. , Troyan O.
Анотація: 
Modern graphical methods analysis of printed documents protection. It is shown that the image is a promising way to protect the formation of latent images. Latent images can reliably protect printed documents from falsifications.
Список джерел: 

1. Maria Nazarkevych Analysis of Software Protection and Development of Methods of Latency in Printed Documents /Maria Nazarkevych, Oksana Troyan // In Proc. of the VIIIth International Scientific and Technical Conference CSIT 2013, 16-18 November, Lviv 2013, p.120-121.
2. Дронюк І. Розробка методу захисту цінних паперів на стадії додрукарської підготовки / І. Дронюк, М. Назаркевич, О. Миронюк //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп' ютерні науки та інформаційні технології. - 2011. - № 694. - С. 352-358.
3. Назаркевич М. Аналіз сучасних методів та програмних ужитків з графічним захистом друкованих документів / Марія Назаркевич, Оксана Троян // Технічні вісті. – 2013. № 1 (37). – С. 42 – 44