SCTP Vol 756 No 2013-2

Call for papers: 
Closed

Вісник Національного університету "Львівська політехніка!" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – 339 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.