СПЕЦИФІЧНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Будік О.О., Чекурін В.Ф.
Анотація: 
У статті розглянуто специфічні проблеми та загрози інформаційній безпеці систем електронного навчання. Проведено класифікацію та аналіз виявлених загроз.
Список джерел: 

1. Закон України Про захист персональних даних. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – Київ, 2012. - №34. – ст. 481. 2. Christian Josef Eibl. Discussion of Informtion Security in E-Learning. / Christian Josef Eibl // SIegen University, Department of Electrotechnics and Informatics, 2010. 3. Спирягин М.И., Спирягин В.И., Клюев С.А., Валуйский Е.А., Усенко Ф.П. Использование смарт-карт для защиты информации в процессе дистанционного обучения. / Спирягин М.И. // Проблеми програмування. – Київ, Національна академія наук України, Інститут програмних систем, 2006. - №2-3. Спеціальний випус. – С.226-230. 4. Defta Costinela-Luminita. Security issues in e-learning platforms. / Defta Costinela-Luminita // World Journal on Educational Technology. – Cyprus, Academic World Education and Research Center, 2011. – Vol.3, issue 3. – pp. 153-167. 5. Hajwa Hayaati Mohd Alwi, Ip-Shing Fan. E-Learning and Information Security Management. / Hajwa Hayaati Mohd Alwi, Ip-Shing Fan // International Journal of Digital Society. – United Kingdom, Cranfield University, 2010. – Vol. 1, issue 2. – pp. 148-156. 6. Чекурін В.Ф., Будік О.О. Взаємодія об’єктів і аналіз загроз інформаційній безпеці систем електронного навчання. / Чекурін В.Ф., Будік О.О. // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ, Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2011. - №7 (161), Ч1. – С.112-119. 7. Чекурін В.Ф., Будік О.О. Підхід до формування вимог інформаційної безпеки систем електронного навчання. / Чекурін В.Ф., Будік О.О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, Видавництво НУ ЛП, 2011. - Автоматика, вимірювання та керування, №695. – С.133-140. 8. Офіційний сайт IEEE - http://www.ieee.org.