Напрями та секції

Напрями та секції

Математика

математика і механіка (математичний аналіз, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, алгебра, геометрія, механіка)
прикладна математика (обчислювальна математика, чисельні методи, математичне моделювання)

Фізика

теоретична фізика
експериментальна та прикладна фізика
наноматеріалознавство

Хімія

актуальні проблеми хімії .

Інформаційні технології

міжнародна інформація
геоінформаційні технології
технології глобальних мереж та веб-дизайн

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

Методика викладання точних і природничих наук

методика викладання математики, фізики, хімії, інформатики