Організаційний комітет

Організаційний комітет

Голова оргкомітету

Каленюк П.І., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ВМ,
директор ІМФН.

Заступники голови

Понеділок Г.В., к.ф.-м.н., доц. каф. ПФН,
заступник директора ІМФН;
Пелех Я.М., к.ф.-м.н., доц., в.о. зав. каф. ОМП.

Члени оргкомітету

Будз І.С., к.ф.-м.н., доц. каф. ОПМ;
Гнатів Л.Б., к.ф.-м.н., доц. каф. ОПМ;
Кунинець А.В., асист. каф. ОПМ;
Ментинський С.М., ст.викл. каф. ОПМ;
Петрович Р.Й., к.ф.-м.н., доц. каф. ОПМ;
Угрин С.З., асист. каф. ОПМ;
Філь Б.М., к.ф.-м.н., доц. каф. ОПМ;
Хімка У.Т., к.ф.-м.н., ст. викл. каф. ОПМ.

Секретар оргкомітету

Демків І.І., д.ф.-м.н., проф. каф. ОМП
(+38  067  920  18  71);