PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM DROGI WODNEJ E-40

Antonowicz M.

Akademia Leona Koźmińskiego Polska

Анотація: 
Zgodnie z założeniami Polskiej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. [1] przewozy intermodalne stanowią perspektywiczną technologię przewozową†. Rynek przewozów intermodalnych w Polsce rozwija się.[2 s. 97–105] Wykorzystanie rzek w intermodalnych łańcuchach transportowych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju transportu ipodnoszenia jego wydajności. Jak zauważają Wojewódzka – Król i Rolbiecki [3, s.137-158]cechy żeglugi śródlądowej, np. niskie koszty transportu sprzyjają włączeniu jej do łańcuchaprzewozów intermodalnych.
Список джерел: 

1. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (MTIGM). – Warszawa, 2011. 2. Hajduln M. Transport Intermodalny, Logistyka w Polsce – Raport 2015, ILIM. – Poznań, 2016.
3. Wojewódzka-Król K.,Rolbiecki R. Transport wodny śródlądowy w obsłudze przewozów Intermodalnych w: W. Rydzkowski red.
Przewozy Intermodalne, ILIM. – Poznań, 2015. – S. 137–158. 4. Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M.Transport wodny śródlądowy w obsłudze zaplecza zespołu portowego Szczecin – Świnoujście na tle
doświadczeń zagranicznych w pracy zbiorowe: Możliwości wykorzystania transportu wodnego
śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin- Świnoujście red. M Plucińskiego, Szczecin, PTE,
2016. – S. 7–17.
5. Komunikat prasowy ECA/15/07 Luksemburg, dnia 3 marca 2015 r. 6. Antonowicz M.;Podstawy sukcesu łańcucha kolej – morze, referat. – Warszawa, 2014.
7. Europejski Program Działań na
Rzecz Żeglugi Śródlądowej Komisji Europejskiej z 2013 r. 8. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki, R. Transport
wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo UG. – Gdańsk, 2014.
9. Program rozwoju
infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu
wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Ministerstwo Infrastruktury/ECORYS Rotterdam. –
Warszawa, 2011. 10. Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, Informacji o wynikach kontroli, NIK, 2013.
11. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GUS, 2015. 12. Stajniak M. Transport wodny
śródlądowy, Raport 2015 w: Logistyka w Polsce Praca zbiorowa pod red.I. Fechnera i G. Szyszki, Instytut
Logistyki i Magazynowania. – Poznań, 2016. – S. 79–85. 13. Kaup M., Filina-Dawidowicz L. Warianty
śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 1. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych
polskich portów śródlądowych do obsługi kontenerów chłodniczych, Logistyka Nr 3/2014. 14. Strategia
Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych 2016-2020 z perspektywą do 2030, MGMiŻŚ, 2016.
15. Kosztowana iluzja żeglugi śródlądowej na polskich wodach. Naturalne rzeki zamieniamy w kanały bez
wody? Apel organizacji pozarządowych, naukowców, samorządów dotyczący planów rozwoju żeglugi
śródlądowej na polskich rzekach Warszawa czerwiec-lipiec 2016 r. 16. Kotowska I. Rola żeglugi
śródlądowej w intermodalnym systemie transportowym w Polsce Logistyka Nr 3/2012. 17. WojewódzkaKról K., Rolbiecki R. Transport wodny śródlądowy jako ogniwo łańcucha logistycznego, Logistyka
Nr 3/2015. 18. http://e40restoration.eu/pl/home-5/39-pl/meropriyatiya-3/sostoyavshiesya-meropriyatiya-
3/124-nr10, dostęp 29.07.2016. 19. Raport: Odbudowa drogi wodnej E-40 na odcinku Dniepr-Wisła, do Strategii do Planowania, Instytut Morski. – Gdańsk, 2015. 20. Informacja Departamentu Współpracy
Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju lipiec 2016 r. 21. Wysota K., Biznes. Pl, dostęp 30.07.2016.
22. Współpraca Polska – Ukraina, Ministerstwo Rozwoju RP. BIP z 1.07. 2016. Dostęp 2.08.2016.
23. Badanie marketingowe Kompleks transportowy i rynek przewozu ładunków w Białorusi w latach
2014–2015, Materiały Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Mińsk, lipiec 2016 r. 24. Butyter D., Znaczenie sektora transportowego w wymianie
handlowej państw Partnerstwa Wschodniego i Polski, Barometr Regionalny tom13 nr 4/2015.
25. Łoginow K. Baltic Transport Journal z 2009. 26. Piotrowski M. Autostrada wodna E-40,http://piotrowski.org.pl/droga-wodna-e40,1047.html, dostęp 30.07.2016. 27. Krikawskij E., Kubiw S. (red.)
(2008): Ekonomika logistycznych systemów, Lwów Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej.

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017