THE INTAGRATED INFORMATION TOOLS USAGE FOR OPTIMIZATION IN THE PLANNING OF MANUFACTURING PROCESSES

Wasyelewsky M.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Анотація: 
The article reflects the possibilities of the usage of APS real time information systems supporting the management flows in the product company for increasing the flexibility of manufacturing processes and improve the quality of products.
Список джерел: 

1. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa. – 2009. 2. Grudzewski W., Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa. –
2004. 3. IT dla produkcji. Systemy wspomagające zarządzanie. Raport MSI Polska, Trade Media
International, Warszawa, Economy and Management – 4/2011. 4. Januszewski A., Funkcjonalność
informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 Zintegrowane systemy transakcyjne. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa. – 2008. 5. Jonsson P., Kjellsdotter L., Rudberg M.: Applying advanced
planning systems for supply chain planning: Three Case Studies. International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management, Vol. 37, No. 10 2007. 6. Klonowski Z., Systemy informatyczne
zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. – 2004. 7. Przewiduj planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI.
Raport MSI Polska, Trade Media International. – Warszawa, 2010. 8. Stadtler H., Kilger C. (red.): Supply
Chain Management and Advanced Planning – Concepts, Models, Software and Case Studies. Springer. –
Berlin, 2005.

Received: 
Friday, March 31, 2017
Accepted: 
Friday, March 31, 2017