CONDITIONING OF FOOD SAFETY FUNCTIONING

Szymonyk A.

Politechnika Łódzka

Анотація: 
The article contains material related to departments that ensure food safety. The author presented instruments and tools that can reduce the probability that the food which is harmful to the people, environment and the company will enter the market.

Ключові слова:

Список джерел: 

1. BRC Global Standard. Globalna norma bezpieczeństwa żywności. (2015). London: British Retail Consortium.
2. Godlewska, K. (2015). Forum Mleczarskie Biznes 2/2014. http://www.forummleczarskie.pl/,20.07.2015.
3. Hałas, E. (2012). Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie.
E. Hałas(red.),(337). Poznań: ILiM. 4. Hamilton Poland LTD (2012). Rzeczoznawstwo i badania Laboratoryjne, materiały szkoleniowe, IFS – Lista wymagań audytowych, Toruń.http://www.suedzucker.pl/
pl/ifs,27.htm, 12.06.2015.
5. http://rcb.gov.pl/, 12.09.2014.
6. HACCP.http://www.izz.waw.pl/pl/haccp,12.06.2015.
7. Jachimowicz, Ł. Fakty i szczegóły Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące działań
Inspekcji Sanitarnej w sprawie fałszowania żywności solą przemysłową, http://gistest.pis.gov.pl/,
25.07.2015. 8. Kielesińska, A. Aspekty prawne bezpieczeństwa żywności w logistyce. Logistyka 6/2014,
(13454).
9. Kurzyński,A. Afera jajeczna: W suszu były bakterie. Zarzuty dla 11 osób, http://www.gloswielkopolski.pl/, 24.07.2015. 10. PN-EN ISO 22000 – System zarządzania bezpieczeństwem żywności
(HACCP), Urząd Dozoru Technicznego, http://www.udt.gov.pl/, 08.11.2015. 11. Sokołowski, G.
(2014).Traceability – bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o
standardy GS1 i wymagania UE. W: materiały z Webinar – 06.01.2014. Poznań:ILiM. 12. Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, pkt.104 i 105.
13. Systemy zarządzania –Bezpieczeństwem żywności, Dekra, http://www.dekra-certification.com.pl/, 11.11.2015.
14. Szymonik A.Bezpieczeństwo żywnościowe.Logistyka5/2015, (1543).
15. Świszcz,G. (2013). Biuletyn Wydziału Analiz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.G. Świszcz(red.), (7).Warszawa: RCB

Received: 
Monday, April 3, 2017
Accepted: 
Monday, April 3, 2017