Вимоги до оформлення статтей

Вимоги до оформлення статей українською мовою

Супровідні документи:

1) Видрукований екземпляр статті (Див.нижче зразок у форматі WORD 2003 vykhidlokekstr_2011.doc).
2) Електронний екземпляр статті.
3) Акт експертизи (Зразок нижче у файлі zrazok_protokolu_ek-_2014_new.doc ) (для сторонніх авторів - лист-клопотання з проханням про опубліковування (у довільній формі) на стандартному бланку установи або завірений печаткою організації, де працює автор(и),на ім’я ректора НУ «Львівська політехніка» проф.Бобало Ю.Я. (Див. зразок,або Див. зразок).
4) Дві рецензії – внутрішня (від Вашої організації) і зовнішня.