SCTP Vol 781 No 2014

Call for papers: 
Closed

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.


Видано з нагоди
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
20–22 травня 2014, Львів, Україна
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕОЛІТОВИХ ТУФІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ
Відповідно до проекту технічної допомоги
Європейського Союзу № IPBU.01.01.00-06.570/11-00:
“Розробка інноваційної моделі транскордонного використання цеолітових туфів”