Редакційна колегія

Редакційна колегія

вісника Національного університету «Львівська політехніка»,

серія: «Електроенергетичні та електромеханічні системи»:

Лозинський Орест Юліанович — д.т.н., професор, відповідальний редактор збірника,

Лисяк Георг Миколайович — к.т.н., доцент, заступник відповідального редактора

Цяпа Володимир Богданович — відповідальний секретар вісника,

директор інституту енергетики та систем керування, завідувач кафедри

електроприводу і коп’ютеризованих електромеханічних систем

Національного університету «Львівська політехніка»

збірника, заступник директора інституту енергетики та систем керування,

завідувач кафедри електричних систем та мереж Національного

університету «Львівська політехніка»

к.т.н., доцент кафедри електроприводу і коп’ютеризованих

електромеханічних систем Національного університету «Львівська

Росоловскі Євгеніуш — д.т.н., професор, політехніка Вроцлавська, Польща

Курітник Ігор — д.т.н., професор, Вища школа технічно-гуманістична, м.Б’ялско-Б’яла,

Клитта Маріус — д.т.н., професор, Університет прикладних наук Міттельгессен, м.Гіссен,

Дмитришин Роман — д.т.н., професор, Жешувська політехніка, Польща

Марущак Ярослав Юрієвич — д.т.н., професор, професор кафедри електроприводу

Журахівський Анатолій Васильович — д.т.н., професор, професор кафедри електричних

Стахів Петро Григорович — д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та загальної

Сегеда Михайло Станкович — д.т.н., професор, завідувач кафедри електричних станцій

Ткачук Василь Іванович — д.т.н., професор, завідувач кафедри електричних машин та

Щур Ігор Зенонович — д.т.н., професор, професор кафедри електроприводу

і коп’ютеризованих електромеханічних систем Національного

університету «Львівська політехніка»

систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка»

електротехніки Національного університету «Львівська політехніка»

Національного університету «Львівська політехніка»

апаратів Національного університету «Львівська політехніка»

і коп’ютеризованих електромеханічних систем Національного

університету «Львівська політехніка»