Інструкції для авторів

ТЕМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ЗА ГАЛУЗЗЮ НАУК
ВІСНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» МОН УКРАЇНИ, СЕРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серії «Інформаційні системи та мережі» має тематичне спрямування за галуззю наук згідно Наказу «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» № 1057 від 14.09.2011 (зареєстровано 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871):

05 — Технічні науки
та групами спеціальностей:

05.13.00 — Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (технічні);
05.13.03 — Системи та процеси керування (технічні);
05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти (технічні);
05.13.06 — Інформаційні технології (технічні);
05.13.07 — Автоматизація процесів керування (технічні);
05.13.09 — Медична та біологічна інформатика і кібернетика (технічні);
05.13.12 — Системи автоматизації проектувальних робіт (технічні);
05.13.21 — Системи захисту інформації (технічні);
05.13.22 — Управління проектами і програмами (технічні);
05.13.23 — Системи та засоби штучного інтелекту (технічні);
01.05.00 Інформатика і кібернетика (технічні);
01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні);
01.05.03 — Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні);
01.05.04 — Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні);
10.02.21 — Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні).

Files: