ІВНЗ

Серія «Інформатизація вищого навчального закладу» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику відображено результати теоретичних досліджень в області інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в галузі інформатизації вищих навчальних закладів.