СРТ

Радіоелектроніка та телекомунікації

ISSN: 
0321-0499

Періодичність: 1 номер у рік з 1964 р.
Мови: українська, англійська, російська
Засновник і видавець: Національний університет "Львівська політехніка"
Система рецензування: відкрите пірингове

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ No13038–1922Р від 20.07.2007 р.)

Входить до переліку фахових наукових видань (з технічних наук), затвердженого МОН України

Вісник індексується у наукометричній базі IndexCopernicus

Інформація про видання на сайті Українські наукові журнали

Журнал "Радіоелектроніка та телекомунікації" має тематичне спрямування за галуззю наук 05 - Технічні науки
та групами спеціальностей:

  • 05.09.00 – Електротехніка;
  • 05.12.00 – Радіотехніка та телекомунікації;
  • 05.13.00 – Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
  • 05.27.00 – Електроніка.

У віснику відображено результати досліджень з теорії і проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури.

Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.