2017

Триває набір статей до чергового номера, вихід якого заплановано у 2017 р.

Редколегія Вісника Національного університету "Львівська політехніка", серія "Радіоелектроніка та телекомунікації" запрошує авторів до публікування статей. Всі статті індексуються у наукометричній базі IndexCopernicus.

Subscribe to RSS - 2017