Topics

1. Теорія електронних кіл та сигналів.
2. Математичне моделювання в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп’ютерних науках.
3. Антени та мікрохвильова техніка.
4. Моделі, алгоритми та програмно-апаратні засоби побудови радіоелектронних пристроїв та систем.
5. Електроніка: пристрої та системи, мікро- та нанотехнології.
6. Теоретичні та програмно-алгоритмічні аспекти побудови інформаційних систем.
7. Якість, надійність, діагностика радіоелектронних і телекомунікаційних систем та пристроїв.
8. Інфокомунікаційні системи та мережі.
9. Електромагнітна сумісність радіоелектронних комплексів і систем.
10. Безпека інформаційних систем.
11. Відбір та обробка інформації.
12. Біотехнічні та медичні пристрої та системи.
13. Радіолокаційні системи спостереження, виявлення та розпізнавання об’єктів.
14. Системи супутникового зв’язку, навігації, позиціонування та моніторингу.
15. Автоматизація проектування радіоелектронних засобів.
16. Комп’ютерне моделювання електротехнічних та електроенергетичних систем.
17. Інформаційні технології в навчальному процесі.