UJMEMS

Український журнал із машинобудування і матеріалознавства

ISSN: 
2411-8001 (Print); 2415-7236 (Online)

Англомовне наукове періодичне видання «Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» створене для публікування результатів наукових досліджень та прикладних розробок в галузях машинобудування і матеріалознавства.

Основною метою створення такого журналу є обмін науковими ідеями і практичними досягненнями вітчизняних вчених, інженерів, конструкторів із зарубіжними колегами.

Зважаючи на науково-практичну близькість і, водночас, широкий спектр охоплюваних наукових і прикладних проблем галузей машинобудування і матеріалознавства, в даному журналі виділені наступні тематичні рубрики:

1. Динаміка та міцність машин;

2. Моделювання, синтез, оптимізація та проектування машинобудівних конструкцій (Машинознавство);

3. Матеріалознавство та інженерія поверхні;

4. Діагностика матеріалів і конструкцій;

5. Вібрації в техніці та технологіях;

6. Тертя та зношування в машинах;

7. Технології машинобудування та обробки матеріалів із підрубриками:

7.1) Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;

7.2) Процеси та машини обробки тиском;

7.3) Зварювання та споріднені процеси і технології;

7.4) Процеси фізико-технічної обробки;

8. Галузеве машинобудування із підрубриками:

8.1) Електронне машинобудування;

8.2) Обладнання переробних і харчових виробництв;

8.3) Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;

8.4) Машини і технології пакування;

8.5) Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;

8.6) Підіймально-транспортні, меліоративні, будівельні машини і обладнання;

8.7) Автомобілебудування.

Широка науково-прикладна спрямованість журналу дозволить використовувати дане видання в якості інформаційного поля для дискусійного обговорення нових методів, теорій, розробок і досліджень на стику вказаних науково-освітніх галузей.