Інформація про реєстрацію, реферування та індексування журналу

Наукове періодичне видання "Український журнал із машинобудування і матеріалознавства" зареєстроване в Міністерстві юстиції України як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво: Серія КВ, № 21555-11455Р; Дата реєстрації: 18.08.2015 р.).

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р. журнал "Український журнал із машинобудування і матеріалознавства" включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

Електронні версії журналу доступні:

- на сайті Видавництва Львівської політехніки:

UJMEMS

- в електронному науковому архіві Львівської політехніки:

UJMEMS

- на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського:

UJMEMS

Pictures: