Контакти

Редакційна колегія наукового журналу "Український журнал із машинобудування і матеріалознавства"

79013, Україна, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,

Національний університет "Львівська політехніка",

Інститут інженерної механіки та транспорту,

14-й навчальний корпус, кімната 18, 19, 34, 60,

головний редактор - Ланець Олексій Степанович,

відповідальний секретар - Корендій Віталій Михайлович.

Номер(и) телефону:

+38 (032) 258-21-54;

+38 (032) 258-21-08.

Електронні поштові скриньки:

- для надсилання електронних версій статей -

UJofME@gmail.com;

- для зв'язку з відповідальним секретарем журналу -

vitaliy_korendiy@ukr.net.